Day: พฤษภาคม 7, 2024

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง ประกาศจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จ้างเหมาปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 6 บ้านทรายขาว ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกจ้างเหมาปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 6 บ้านทรายขาว

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง กำหนดวันและเวลา รับฟังคำชี้แจงโครงการเพิ่มเติม และดูสถานที่ดำเนินงานจ้าง สำหรับการจ้างเหมาปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 6 บ้านทรายขาว ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รับฟังคำชี้แจงจ้างเหมาปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 6 บ้านทรายขาว

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ ธนาคารขยะชุมชน อบต.โคกเคียน เปิดรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันศุกร์

ประชาสัมพันธ์ ธนาคารขยะชุมชน อบต.โคกเคียน เปิดรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ศาลาหน้าศูนย์การเรียนรู้ อบต.โคกเคียน
ดำเนินการโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.โคกเคียน

อบต.โคกเคียน เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off ชุมชนท้องถิ่นปลอดบุหรี่

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567  นายรุสลัน อารง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน มอบหมายให้นายอภินันท์ เปาะอีแต หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการเครือข่าย อบต.โคกเคียน เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off ชุมชนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดำเนินการโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และกลไกสนับสนุนวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่ สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบต.โคกเคียน ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ด้วยสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกเคียน สังกัดกองสวัสดิการสังคม ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่ สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยเราจะทำการเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้-11 พฤษภาคม พ.ศ.2567
!รับจำนวนจำกัด!
โดยผู้ที่จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.อาศัยในพื้นที่ตำบลโคกเคียน
2.อายุ15-20ปี
ใครที่สนใจอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับ/ค่ะ
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ได้เลย
ประกาศรายชื่อวันที่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ลิงก์รับสมัคร